Циљ овог студијског програма, који у различитим облицима постоји још од давне 1961. године када је Школа основана, је ефикасно прилагођавање образовног процеса брзом развоју нових професија и технологија. Као одговор на потребе тржишта оспособљавамо студенте за успешно обављање послова у области пружања поштанских и банкарских услуга са акцентом на технологизацији ових услуга.

Полазећи од максиме да је истинско знање спој теорије и праксе, као и да савремено друштво и савремени свет „захтевају“ веште, обучене и искусне реализаторе, спремне да прихвате нове тенденције и изазове и истовремено примене нове технологије, велика пажња на овом студијском програму се осим „традиционалним знањима“ поклања практичној примени стечених теоријских знања.

  • Предмет посвећен разумевању информационо-комуникационих технологија, сервиса и услуга, у циљу сагледавања могућности што боље примене. Информационо доба, у коме се налазимо, можемо унапређивати само уколико га разумемо. Циљ предмета ја упознавање са сервисима, кроз технологије које су примењене и услуге које могу бити реализоване.


  • Курс Поштанске услуге намењен је првенствено студентима I године на студијском програму Поштанске и банкарске технологије на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за услуге које нуде како јавни тако и приватни поштански оператори.