Нови студијски програм подразумева унапређење у поштанском сектору са акцентом на логистику

  • This course requires an enrolment key
    Електронске комуникације представљају обавезан предмет на студијском програму Поштанско-логистички системи

  • Курс Логистички сервиси намењен је првенствено студентима II године на студијском програму Поштанско-логистички системи на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за логистику (као пословну функцију и научну дисциплину) која се бави изналажењем метода оптимизације токова материјала, робе, људи, информација и енергије а све са циљем остваривања највећег економског ефекта.

  • Предмет Поштанске електронске услуге подразумева стицање основних знања из области развоја и примене електронских услуга у подручју поштанског саобраћаја. Исход подразумева разумевање начина како традиционална поштанска делатност може да искористи и имплементира предности нових технологија кроз развој, увођење и модернизацију електронских услуга на националном и међународном поштанском тржишту.
  • Поштанска регулатива је обавезан предмет на студијском програму Поштанско-логистички системи
  • Курс је намењен студентима који слушају предмет Бизнис план као изборни предмет.
  • Курс је првенствено намењен студентима друге године студијског програма Поштанско-логистички системи, али може бити од користи свима онима који су заинтересовани за ову област.