Нови студијски програм подразумева унапређење у поштанском сектору са акцентом на логистику