Дигитална обрада слике 1 и 2
(Дигитална обрада слике)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис

Курс "Дигитална обрада фотографије 1 & 2" намењен је студентима друге године Високе ИЦТ школе, који прате лабораторијске вежбе из предмета "Компресије". Курс обухвата основне појмове и технике дигиталне обраде фотографија у програму Adobe Photoshop. Уче се наредбе, рад са лејерима, маскама, текстом, оптимизација фотографија за потребе Интернета.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис