Логистички сервиси
(Логистички сервиси)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис


Курс Логистички сервиси намењен је првенствено студентима II године на студијском програму Поштанске и банкарске технологије на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за логистику (као пословну функцију и научну дисциплину) која се бави изналажењем метода оптимизације токова материјала, робе, људи, информација и енергије а све са циљем остваривања највећег економског ефекта.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис