Поштанске услуге
(ПУ)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис


Курс Поштанске услуге намењен је првенствено студентима I године на студијском програму Поштанске и банкарске технологије на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за услуге које нуде како јавни тако и приватни поштански оператори.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис