Дигиталне телекомуникације
(ДТК)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис

Дигиталне телекомуникације је назив предмета који слушају студенти друге године Високе ИЦТ школе, смера телекомуникације. Е-курс је базиран на лабораторијским вежбама из наведеног предмета. Курс је организован у шест лекција у оквиру којих се обрађују области фреквенцијских карактеристика, спектар сигнала, филтри, дигитализација сигнала, мултиплексирање и мултиплексни системи и линијски кодови.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис