Поштанске електронске услуге
(ПЕУ)

 Приступ курсу је дозвољен гостима
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис


Предмет Поштанске електронске услуге подразумева стицање основних знања из области развоја и примене електронских услуга у подручју поштанског саобраћаја. Исход подразумева разумевање начина како традиционална поштанска делатност може да искористи и имплементира предности нових технологија кроз развој, увођење и модернизацију електронских услуга на националном и међународном поштанском тржишту.

Приступ курсу је дозвољен гостима  Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис